istanbul escort bayan escort istanbul

Ayet-el Kürsi Okumanın Fazileti

Ayet-el Kürsi okumanın fazileti, ayet-el kürsi duası fazileti ile aslında hepimizin ezberlemesi gerekli olduğu hayırlı ve makbul duadır. Bu dua hemen hemen yaşanılacak her türlü sıkıntıya ve derde dermandır. Ayet-el kürsi duası Allah’ı tealanın büyüklüğünü ve yüceliğini anlatan bizleri kazalardan, belalardan ve her türlü musibetlerden koruyan duadır. Bu anlatımımızda sizlere ayet-el kürsi duasının okumasının bir çok faydasını anlatacağız. Şerrin ve kötülüğün bir çok derdin devası olan bu rüya okuduğunuz takdirde sizlere de yarar sağlayacaktır. Allah’ı teala unutmayın ki içtenlikle ve temiz kalple istenilen her türlü dua kabul eyler. Bizleri kapısından boş çevirmez. Ayet-el kürsi duası bizlere Allah’ın izni olmadan hiç bir şeyin mümkün olmayacağını anlatan ilahi ve koruyucu bir duadır. Ayet-el kürsi duasını okumanın belli şartı ya da günü yoktur. Bu duayı günün her saatinde yatmadan önce ve sonra, rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ayet-el kürsinin fazilet ve sırrının  derin bir anlam vardır. Bu anlam bizleri her türlü kötülüklerden, belalardan ve şerden korur.

Ayet-el Kürsi Okumanın Fazileti

Ayet-el Kürsi okumanın fazileti, Ayet-el kürsinin birçok faziletleri vardır. Hazreti Allah’ın tevhidi ile alakalı olan bir ayettir.  Ayet-el kürsi okunan haneye şeytan giremez ve o hanede büyü tutmaz. Manevi hayatında devamlı Ayet-el kürsi okuyan kimse hem bu dünyada hem de ahiret hayatında Allah’ın hayırlı kıldığı en güzel makamlara ulaşır. Ayet- el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adetidir. Ayet-el kürsiyi okumayı alışkanlık haline getiren kimsenin Allah katında hayır kapıları açılmış olup tüm günahları silinir. Bir kimse Ayet-el kürsiyi 7 defa okuyup sağına, soluna, yukarıya, aşağıya ve çevresine üflerse  melekler tarafından korunup o gün tüm kötülüklerden ve belalardan uzak kılınır. Ayet-el kürsi duası her namazdan sonra okunması gereken duadır. Bu duayı namazdan sonra okuyan kimse cennetin 8 kapısını aralamış olur. Ayet-el kürsi duasını gece yatmadan okuyan kimse kendisini şeytan, cin, iffet gibi kötülüklere karşı koruma altına almış, sıkıntılı anlarda okuyan kimse ise sıkıntı ve belalarından Allah’ın izniyle zarar almadan kurtulmuştur. Ayet-el Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Allah’ı tealayı isimleriyle anmak ya da zikretmek isteyen kimseler, Ayetel kürsiyi okumalıdırlar. Ayetel Kürsi ilahi rahmet ve hayır kapılarını açar.

Ayet-el Kürsi Duası Okunuşu

Ayet-el kürsi duası okunuşu, Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el kürsi duası anlamı, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.


Aşk büyüsü