istanbul escort bayan escort istanbul

Bereket İçin Okunacak Etkili Dualar

Bereket İçin Okunacak Etkili Dualar

Bereket için okunacak etkili dualar, bir çok insanın üzerlerinde maddi ve manevi sıkıntıları içeren sorunlar vardır. Oluşan bu sıkıntılar parasal ve iş olduğu gibi manevi de olurlar. Bereket duaları muradınıza tez zaman da ulaşmanız ve kazandığınız paranın hayrını görebilmek adına size sunulan en bereketli ve hayırlı duadır. Bu anlamda sizlerle paylaşacağımız bereket ve diğer dualar, daha önce sınanmış ve etkili olduğu ön görülmüş dualardır. Bereket duaları da diğer dualar gibi adabına uygun okunmadıkça hiç bir anlam içermez. Bu duaları aklen, fikren ve kalben yalnızca Allah’a sığınarak okumanız size en hayırlı olanı sağlayacaktır. Sizler için okunacak bereket dualarını derledik. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak,

* Allah Teala’ya şükretmek rızkı arttırır.

* İstiğfarı çoğaltmak rızkı arttırır.

*Vakıa Süresi’ni okumak rızkı arttırır.

*Akrabaya iyilik rızkı arttırır.

*Allah’a yönelmek rızkı arttırır.

*Tevekkül ve Teslimiyet rızkı arttırır.

Bereket Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.

Bereket Duası Okunacak Esmalar

Ya Zettavli, Ya Rezzak , Ya Fettah , Ya Vehhab, Ya Kerim, Ya Gani, Ya Kavi. Bu esmalar’dan her hangi birini 7 ile 10 gün boyunca 1001 defa yukarıda yazan adaba göre uygulayan kişi Allah’ın izni ile hiç bir şekilde maddi sıkıntı çekmez.

Bereket Duası Hükmünde Olan Surelerin Okunma Sıraları

Bunlar sırasıyla;

Maide suresi; bu dua tüm maddi sıkıntılardan kişiyi kurtararak huzura ermesine vasıl olur.

Hicr suresi; bu duada Allah dua eden kimsenin basiretini arttırarak onun zenginleşmesini sağlayacaktır.

Meryem suresi; bu sure sadece kişinin kendisinin değil ailesinin ve komşularının da zenginleşmesini sağlamaktadır.

Rahman suresi; Bereket duası hükmünde sureler içinde en etkililerinden biridir.

Zariyat suresi; Kıtlık ve açlık gibi çok kötü durumları işaret ettiği gibi bazen de ailemizle birlikte yaşayacağımız kötü günleri işaret eder.

Vakıa suresi; bu sure devamlı okunursa kişiye çocuklarından, kardeşinden ya da eşinden bir maddi destek gelir.

Mutaffifin suresi; Kim bu sureyi daimi olarak okursa ticaret yaptığı kişileri kolaylıkla ikna edebilir. Allah ona hem insanları etkileme hem de hitabet gücü bahşeder. Böylelikle önünde her türlü yol açılmış olur.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”

Rızkın Artması İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle


Aşk büyüsü