istanbul escort bayan escort istanbul

Berhetiyye Duası Sırları

Berhetiyye duası sırları, Esma-i Berhetiyye duası, Berhetiyye duası hakkında alimler gizli sırlarla dolu hazine yahut kırmızı yakut şeklinde ifade etmişlerdir. Bu hazineden nice alimler ve müminler faydalanmıştır. Bu dua tesiri çok yüksek olan olduğu için ifritler, cinler, şeytanlardan güçlü gelmiştir. Ruhani ilimlerin temelinde bu mübarek duada yer alan isimler yer almaktadır. Berhetiyye duası Hz. Süleyman’ın tahtının dört bir yanında yazılı dua idi. Berhetiyye duasının gücü ile Hz, Süleyman bir çok canlı varlığı ( kurt, kuş, cin, şeytan) gibi emri altına almıştır. Sırrı olan bu ve benzeri bir çok dua ve ayetler vardır. Berhetiyye duasının faziletini edinebilmek için bu duayı adabına uygun şekilde faziletleriyle yapmanız gerekmektedir. Bu duada yer alan ayetler sizi her türü kötülüklerden, kazalardan, belalardan koruyacak şifadır.

Berhetiyye Duası Ve Sırları???

Berhetiyye duası sırları, Esmaü’l Berhetiyye adabına göre okunduğunda ruhanları bulunduğunuz yere celbe der. Fakat bu duanın amaçsız yere sırf gösteriş olsun diye okunarak eşyaları hareket ettirme, şişe devirme gibi eylemlerde kullanılmasının manevi cezası vardır. Esmaül Berhetiyye duası yalnız ihtiyaç halinde bir hastayı ya da zorda kalmış kimseyi Allah rızası için yardım amaçlı adedine ve saatlerine göre okunmalıdır. Esmaül Berhetiyye toplamda 18587 28 harf ve 28 esmadan oluşmaktadır. Bu dua genelde üç vefki yapılarak okunur. Esmaül Berhetiyye duasını uygulamaya geçmeden önce İslam alimine ya da profesöre danışınız. Bu tür uygulamalar çok tehlikeli olmakla birlikte uygulamanın yanlış yapılması cin musallatı gibi kötülüklere yol açabilir.

Berhetiyye Duası Nasıl Yapılır?

Berhetiyye duası nasıl yapılır, Bu duaya geçmeden önce niyetinizi belli edip önce gusül abdesti alıp bedeninizi temiz hale getirmelisiniz. Duayı okumadan önce niyetinizi belirleyip iki rekat namaz kılıp belirlediğiniz niyet için duaya geçmelisiniz. Berhetiyye duasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musalla tına taviz vermemek için bu iki kısımdan oluşan duayı okumalısınız. Bu dualar, 1. kısım ve 2. kısım

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik

Okunacak bu iki dua bıçak gibi keskin olup dileklerin kabulü için en etkili yoldur. Dileği olan bir kimse kendisinin ve annesinin dileğini yazıp hesaplayarak 28′ e taksim etsin istenilen dilek hangi esmaya gelirse o esmayı sıra adedi kadar harfini de harf adedi kadar yazarsın. Çıkan adedi bir kereye mahsus dört taksim edip muradının unsurlarını bulup icap ettiği şeyleri yerine getirirsin. Çıkan esma bir kalırsa ”su”, iki kalırsa ”ateş”, üç kalırsa ” toprak”, dört kalırsa ”hava” dır.

Berhettiye Duası

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)

Berhetiyye Duası Okunuşu

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Berhetiyye Duasının Zikir Adedi?

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

Havasları…

1.Berhetiyyin

49 defa beyaz bir tabağa yazılsa suyu doğumda zorluk çeken kadına içirseler kadın zorluk çekmeden doğurur.
Bu isimi rızk darlığı çeken kişi her gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızk kapıları açılır.
Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp yalasa 7 gün boyunca hafızası kuvvetli olur.

2.Keririn

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse bir müddet sonra Cinnileri ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.
21 defa yazılıp bir malın üstüne konulsa o mal çalınmaktan muhafaza olunur.
Bu isim bir tabağa yazılsa hiç dokunmadan 17 defa suyu ile gözler ovalansa 3 gün boyunca, Allah gözlerine şifa verir.

3.Tetlihin 

Bu ismi yeni ve temiz ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan sürekli dövüş kavga olan bir eve assalar artık bereket hasıl olur.
Her gün bu ismi 70 defa okuyan zengin olmadan ölmez.

4.Turanin 

Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (H) harfi 7 tanede (hemze) harfi yazılsa taşısa o kişiye ne in nede cin nede zalim bir zarar vermez.
Bu ismi her gün 1000 defa okusa her 100 de Sunu söylese 3 güne kalmaz. Bu ismin Hüddamı o kişinin düşmanını öldürür. (Lakin hak etmeyen bir kişiye yapılırsa kendine zarar verirsin Hüddam seni öldürür).

5.Mezcelin 

Her gün 50 defa okumaya devam eden kişi tövbe etmeden ve Hz. Muhammet efendimizin kabrine varmadan ölmez.

6.Bezcelin

Kırmızı bir kağıda perşembe günü güneş doğmadan evvel yazılıp hiç kimse ile konuşmadan hacetin söylenip derya’ya bırakıldığı takdirde hacet kabul görülür.


Aşk büyüsü