istanbul escort bayan escort istanbul

Gerçek Aşk Duası

Gerçek aşk duası, gerçek aşk duası bir kimseyi kendinize bağlamak için yapılan dua biçimidir. Özellikle ayrılmış kimseler sevdiği kimselerle aşkı muhabbeti kurmak için bu duayı yaparlar. Bu dua soğukluğun kalkmasını sağlayacak en etkili ve tesirli duadır. Şunu kesinlikle belirtmek isterim Aşk duası büyü değildir sevdiğinin kişinin sana karşı aşkı muhabbetinin artması seni sevgili ve hürmetli, sıcak kanlı görmesi için okunan dualardandır.Bu duayı hayırlı kılmak için abdest alınarak dört rekat namaz kılınmalı daha sonra aşağıda belirttiğimiz duayı Allah’ı tealaya el açarak okumalısınız. Dilemiş olduğunuz kısmetiniz sizin için hayırlı ise Allah’ın izniyle duanız yerine gelir.

Gerçek Aşk Duası Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl hakk.Fe sallillahümme bihi minhü fihi alyehi.Ve selleme teslimen kesira.Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

En Etkili Aşk Duası

En etkili aşk duası, sevdiğiniz kimsenin size yönelik duygularının değişmesine size aklen, kalben ve ruhen  bağlanmasına, hoş muhabbet halinde olmasını sağlayacak etkin duadır. Okunacak bu duanın tesiri en az 21 gün ev fazla 45 gün içinde olacaktır. Bu dua herkesin okuyacağı dualardan olmayıp kalbi ve vicdanı temiz Allah cc. tarafından kabul görülen hayırlı kimselerin okuyabileceği duadır.

En Etkili Aşk Dualarının Sırları Ve Gizemleri

*Bu aşk ve muhabbet duaları, öylesine güçlü ve öylesine tesirli ki doğru yapıldığında kişiyi en kısa zamanda amacına ulaştırıyor.

*Bu aşk ve muhabbet duaları öylesine güçlü ki, duayı uygulayan kişi bile ne olduğunun farkına varmadan muradına kavuşuyor.

*Bu aşk ve muhabbet duaları öylesine tesirli ki, duayı yapan kişinin çevresindeki kişiler de hayretler içerisinde kalıyor.

*Bu aşk ve muhabbet duaları o kadar etkili ki şimdiye kadar binlerce insan, bu muazzam güce bizzat şahitlik edip aşk hayatında mutluluğa yelken açtı.

Aşk Duası

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemütü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey in kadir. La ilahe illahü şükran li ni metih. La ilehe illahü ikaren rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih. Es elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Not; kılınan bu duayı okuduktan sonra Allah’ tealanın esmalarından birini 33 kere dile getirerek  3 kez ayet-el kürsi duasını sonra da Celil esmasını tekrar okuyarak 3 kez ayet-el kürsi duasını okumalısınız. Bu işlemi her esmada yapmanız gerekmektedir. Allah dualarınızı kabul eyler inşallah.


Aşk büyüsü