istanbul escort bayan escort istanbul

İslami Rüya Tabirleri

İslami rüya tabirleri, sebebi ve sonucu nasıl açıklanırsa açıklansın İslam tarihinin  her devrinde insanların rüya ile ilgilendiği, onları anlam katarak manalar çıkarmaya çalıştığı bilinir. Bir çok kültürde rüyaların gerçek yaşantıdan farksız oldukları kanıtlanmıştır. Eski Mısırlılar, Babilliler ve Asurlular’da rüya tabiri gelenek haline gelmişti. Hatta o dönem yaşayan kahinlerin en önemli görevleri rüyaları yorumlamak onlar hakkında bilgi sunmaktı. İslami rüya tabirleri, rüyalarla ilgili anlatımların bir değişiği de  Kuranı kerimde bol bol geçmeleridir. Kur’anı Kerim’de Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan söz edilmektedir.

İslami Rüya Tabirleri

İslami rüya tabirleri, Özellikle HZ Peygamberin görmüş olduğu rahmani bir rüyanın Allah tarafından kabul görülüp gerçekleştiği söylenir. İslami rüyalar hakkında bilinmeyen bir çok anlam yatar.İslami ve dini  kaynaklarda üç türlü rüyanın bulunduğu ifade edilir. İslam bilginleri görülen bir rüyanın her önüne gelene, hele hele kötümser kimselere anlatılıp, onlara tabir ettirilmesinin yanlışlığı üzerinde durmuşlardır. Dini rüya tabirleri, rüya tabirleri hakkında söylenecek olan ilk sözün bu konuda bilgi almış İlham sahibi tabircilerimiz tarafından yapılmasını ön görmüştür.

Rüyalar Hangi Şekilde Görülür

1.Rahman’i rüyalar, Buna rüyayı Sadıka, rüyayı Saliha denir. Bu tür rüyalar Allah tarafından doğrudan doğruya melekler vasıtasıyla gelen hak telkinlerdir.

2. Şeytani rüyalar, aldatma, korkutmalardan ve kötülüklerden  doğan karışık hayaller, yalan ve batıl düşler, insanı kötülüğe  ve şeytani duygulara sevk eden telkinlerdir. Bunları anlatmak tavsiye edilmez.

3. Nefsani rüyalar, Nefsin hayal ve kuruntuları, uyku esnasındaki dış etkiler ve günlük meşgalelere ilişkin rüyalardır.

İslam bilginleri insanın içinde var ettiği günlük meşgalelerden ibaret olarak çıkan nefsani rüyanın psikolojik şartlarla ilgili olabileceğini kabul etmekte ve peygamberlerin gördüğü sadık rüyaları vahiy kapsamında olduğu için tartışma dışı tutmaktadır. İslami rüya tabiri, Peygamberimiz’in rüya meselesiyle ilgili olarak üzerinde durduğu bir husus da, kişinin gerçekte görmediği halde, sanki rüya görmüş gibi birtakım şeyler anlatmasıdır. Resul-i Ekrem bu işin çok yanlış olduğunu hatta bazı rivayetlere nazaran kişinin imanının eksikliği veya yokluğu anlamına geleceğini ifade etmiştir.

Dini rüya tabirleri, hadisler ile rüyaların insan üzerindeki etkilerine değinmiş, önemini anlatmıştır. Resulullah’a ilk vahiy uykuda rüyayı sadıka şeklinde gelmiş ve altı ay müddetle bütün vahiyler rüyada vuku bulmuştur.

Facebook ile yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Rüyanızı anlatın online yorumlayalım

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Aşk büyüsü