istanbul escort bayan escort istanbul

İstihare Duası

İstihare Duası, istihare duası hakkınızda hayırlı olup olmadığını merak ettiğiniz bir kimse ya da bir işin olup olmayacağını öğrenmek adına iki rekat namaz kılınıp niyet ederek daldığınız uykudur. Bu dua ile daldığınız uykuda dilediğiniz dileklerin sizin için hayır mı yoksa şer mi olacağını Allah’ı tealanın yardımı ile görürsünüz. İstihare duası biz insanların hata yapmalarını önlemek adına geçmişten bu güne yapmış olduğumuz dua şeklidir. Geçmişte Müslümanlar  yaptıkları işlerde şüpheye düştükleri anda hak yememek adına bu duayı yaparlardı. Unutmayalım ki bir işin hayır mı şermi olduğunu mutluluk getirip getirmeyeceğini sadece Allah’ı tealaya el açarak temiz kalbe gönülden isteyerek ulaşabiliriz. Dualar bizim en güçlü silahlarımız dır.

İstihare Duası Nedir?

İstihare duası, ‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’

İstihare Duasının Türkçe Anlamı?

İstihare duasının Türkçe anlamı, Allah’ım sen her şeyi bildiğin için, hakkımda hayırlı olanı bana da bildirmeni, Sen’in gücün her şeye yettiği için, beni başarılı kılmanı ve hayırlı olanı nasip etmeni, Sen’in o büyük kereminden niyaz ederim. Çünkü Sen’in gücün her şeye yeter, benim ki yetmez; Sen her şeyi bilirsin, ben bilemem. Şüphesiz sen görülüp bilinmeyenleri de bilirsin. Allah’ım eğer bu iş benim dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise (şimdi veya daha sonrası için hayırlı ise) onu yapmayı bana Nasib eyle, kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu iş benim dinim, dünyam ve ahiretim için şer ise (şimdi veya daha sonrası için kötü ise) onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu bana nasip et, sonra da gönlümü bu sonuca razı kıl.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı nasıl kılınır, İstihare namazı iki rekat olup aşağıda belirttiğimiz şekilde kılınır.

1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Subhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Kafirun Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
İhlâs Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.


Aşk büyüsü